logo  
HOME CONTACT EXTRANET
19 september 2014   ZOEKEN
Producten

Minitran™ 

Minitran™ is een nitroglycerinepleister. Minitran™ is een product van Meda Pharma. Minitran™ is verkrijgbaar als kleine, doorzichtige pleisters in 5, 10 en 15mg. Ze werken zo'n 12 à 16 uur. 

Patiënteninformatie volgens de bijsluiter 
Meda Pharma B.V.
 
Krijgsman 20 
1186 DM Amstelveen 

Samenstelling 
Een pleister MINITRAN 5 van 6,7 cm2 bevat 18,0 mg nitroglycerine. 
Een pleister MINITRAN 10 van 13,3 cm2 bevat 36,0 mg nitroglycerine. 
Een pleister MINITRAN 15 van 20,0 cm2 bevat 54,0 mg nitroglycerine. 

Werking 
MINITRAN 5, 10 en 15 zijn pleisters met gereguleerde afgifte, ook wel genoemd transdermale therapeutische toedieningssystemen. Dat wil zeggen dat het in de pleister aanwezige nitroglycerine zeer gelijkmatig en nauwkeurig wordt afgegeven en aldus door de huid heen in het bloed komt. Doordat afhankelijk van de pleister gedurende het dragen een bepaalde hoeveelheid nitroglycerine in het bloed komt, kunnen aanvallen van hartkramp (angina pectoris) tijdens inspanning en in rust, als er sprake is van een verminderd zuurstofaanbod van de kransslagaders aan het hart, worden voorkomen. Om verlies van effectiviteit tegen te gaan, dient men een nitraatvrij interval van 8 uur in acht te nemen. Dit betekent dat de pleister voor de nacht verwijderd dient te worden of, indien de pijn ’s nachts optreedt, alleen gedurende de nacht gedragen dient te worden. Continu gebruik wordt ontraden. Indien de aanvallen van angina pectoris aanhouden, dient u contact op te nemen met de behandelend arts. De pleisters hechten goed aan de huid. Douchen, zwemmen en sportbeoefening zijn mogelijk zonder dat de werkzaamheid van de pleisters verloren gaat. De kleefstoffen van de pleisters zijn niet irriterend. 

Voordat het geneesmiddel gebruikt wordt
MINITRAN mag niet gebruikt worden indien er sprake is van overgevoeligheid voor organische nitraatverbindingen (zoals nitroglycerine), ernstige bloedarmoede, plotselinge bloeddrukdalingen en ziekten die gepaard gaan met een verhoogde druk binnen de schedel of binnen het oog. U mag geen sildenafil (Viagra) gebruiken. 

Bijwerkingen
Bij de aanvang van de therapie kan hoofdpijn optreden die over het algemeen vermindert bij voortgezette behandeling. Duizeligheid, hartkloppingen, versnelling van de hartslag, plotse bloeddrukdaling, flauwtes en roodkleuring van de huid, al dan niet gepaard gaande met jeuk, kunnen optreden, in zeldzame gevallen ook misselijkheid en braken. 

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken 
Deze ongewenste neveneffecten, die over het algemeen verschijnen enkele uren na het verwijderen van de pleister, kunnen aan het begin van de therapie het reactievermogen beïnvloeden, extra voorzichtigheid is dan bijvoorbeeld geboden bij deelname aan het verkeer. 

Waarschuwingen en voorzorgen 
Bij het langdurig dragen op één en dezelfde plaats kan huidirritatie optreden. Het verdient daarom aanbeveling om MINITRAN regelmatig op een andere plaats aan te brengen. Er zijn wel allergische huidreacties op plaatselijk toegediend nitroglycerine mogelijk, maar deze zijn zeldzaam. Soms kan ter plaatse lichte jeuk of een branderig gevoel optreden. Soms wordt de huid lichtrood, maar dit verdwijnt meestal spontaan binnen enkele uren na verwijderen van de pleister. Een eventuele bloeddrukdaling en gevoel van zwakte kunnen worden opgeheven door de benen van de patiënt hoog te leggen. De pleisters zijn niet geschikt voor de behandeling van een plotseling optredende aanval van hartkramp. Indien tijdens het gebruik van MINITRAN een aanval optreedt, moet deze onderdrukt worden met een snelwerkend, onder de tong te nemen middel. De behandeling met MINITRAN pleisters mag niet plotseling worden gestopt. Tijdens herhaald of continu gebruik van langwerkende nitroglycerine, transdermale therapeutische systemen of verwante stoffen bevattende preparaten, kan gewenning voor het preparaat of aanverwante preparaten (nitraten) optreden. Bij overgang op een therapie met een ander geneesmiddel kan het nodig zijn de behandeling met MINITRAN nog enige tijd voort te zetten. U mag geen sildenafil gebruiken als u onder behandeling staat van Minitran. Het bloeddrukverlagende effect van Minitran wordt versterkt door sildenafil. Dit kan leiden tot ernstige aandoeningen, zoals hartaanvallen. 

Symptomen bij en behandeling van overdosering 
Hoge doses van nitroglycerine kunnen leiden tot een versterkt optreden van systemische bijwerkingen, bijvoorbeeld een sterke bloeddrukdaling. Verwijder bij overdosering onmiddellijk de pleister van de huid en was de plaats waar de pleister gezeten heeft zo goed mogelijk schoon. Bij een gecontroleerde, geleidelijke afgifte van nitroglycerine, zoals die plaatsvindt bij MINITRAN, is de kans op overdosering zeer gering. 

Waarop verder te letten 
Een versterkte bloeddrukdaling kan optreden waneer de pleisters samen met andere vaatverwijdende stoffen, bloeddrukverlagende middelen en middelen tegen depressies, alsmede met alcohol worden gebruikt. Een vermindering van de werking van nitroglycerine onder invloed van indomethacine en acetylsalicylzuur is mogelijk. Het reactievermogen kan nadelig worden beïnvloed, hetgeen van belang is voor patiënten die moeten deelnemen aan het verkeer of die machines moeten bedienen. Dit geldt vooral in het begin van de behandeling en bij gelijktijdig gebruik van alcohol. 

Gebruik in de zwangerschap en tijdens lactatie 
Bij zwangerschap en lactatie dient het middel slechts gebruikt te worden in overleg met uw arts. 

Aanwijzingen voor het gebruik
In het algemeen wordt begonnen met één pleister MINITRAN 5 per dag. Indien de arts dit voorschrijft kunnen bij onvoldoende resultaat en goede verdraagzaamheid ook 2 pleisters MINITRAN 5 of 1 pleister MINITRAN 10 of 1 pleister MINITRAN 15 worden opgeplakt. De MINITRAN pleister moet op een gezonde, weinig behaarde, droge en schone (d.w.z. geen zalfresten bevattende) plek worden aangebracht. De borst is het meest aan te bevelen, maar ook andere gedeelten van de huid (behalve armen en benen beneden de elleboog, respectievelijk knie) kunnen gebruikt worden. De gekozen plaats mag geen snijwondjes of andere beschadigingen vertonen. Knip eventueel aanwezige haren weg. Nooit weg scheren! Breng MINITRAN niet onmiddellijk na douchen of baden aan. Het beste is te wachten tot de huid volkomen droog is. Het aanbrengen van de pleister gaat als volgt: 
1. Haal de pleister uit het zakje. 
2. Trek de beschermstrook langzaam los. 3. Als de beschermstrook gedeeltelijk los is, pakt men de pleister aan de smalle zijde tussen duim en wijsvinger en trekt men de beschermstrook verder los. 4. Plak de MINITRAN pleister op een onbeschadigd, weinig behaard en droog deel van de huid, bijvoorbeeld aan de zijkant van de borstkas (links of rechts) langs de ribben. Druk dan krachtig met de palm van de hand gedurende 10-15 seconden de pleister aan. Als de pleister eenmaal is aangebracht, raak deze dan niet meer aan. Trek ook niet aan de pleister om te proberen of die wel goed vast zit! Verwijder MINITRAN na 16 uur en werp de pleister weg. Zorg er voor dat ook de gebruikte MINITRAN exemplaren buiten het bereik van kinderen blijven. Breng de nieuwe MINITRAN pleister aan op een ander gedeelte van de huid (bijvoorbeeld andere kant van de borstkas). Pas na enige dagen mag de plaats van de huid, waar de MINITRAN pleister gezeten heeft, daarvoor opnieuw gebruikt worden. Eventuele kleefresten op de huid kunnen met wasbenzine gemakkelijk worden verwijderd. Mocht de pleister loslaten, dan moet hij niet langer worden gebruikt en dient een nieuwe pleister - aan de andere zijde van de borstkas - te worden aangebracht. 

Aanwijzingen voor het bewaren
MINITRAN moet bij kamertemperatuur (15-25° C) en buiten het bereik van kinderen bewaard worden. Ook de gebruikte en weggegooide pleisters dienen buiten het bereik van kinderen te blijven. De houdbaarheid van MINITRAN is op de buitenverpakking aangegeven met de woorden: “Niet te gebruiken na”, en op de sachets als: exp: jaar/maand. 

RVG Nummer 
MINITRAN 5 is in het register ingeschreven onder RVG 15864.
MINITRAN 10 is in het register ingeschreven onder RVG 15865.
MINITRAN 15 is in het register ingeschreven onder RVG 15866.

Amstelveen, juli 2007

meda © Copyright 2007 Meda. Alle rechten voorbehouden   privacy statement   login
bilgi Jandarma Kuvvetleri S4League Egitim Teknoloji Server Tanitim Din Guncel Elektronik film download Bilgisayar download smf